banner isbank

Vizyon ve Misyonumuz

MİSYONUMUZ

· Bireylerin evrensel bir spor dalı olan satrancı tanımaları, öğrenmeleri ve

farklı alanları ile karşılaşmaları, bu alanların içinde etkin olarak yer almaları,
 
· Satrancın bütün olarak yaşam içindeki yerini, işlevini ve faydalarını

kavramaları, b
u bilgileri yaşamın her alanında uygulayabilmeleri, 
 
· Yaratıcı, Sorunlara farklı yaklaşımlar getirebilen,

· Kendini ifade edebilen,

· Kendisine, ailesine ve yaşadığı topluma duyarlı,

· Kendi haklarını savunabilen, kendi haklarını savunurken başkalarının hak

ve hürriyetlerine saygı duyan,

· Hatasını gören ve kabullenen,

· Kaybederken kazanmayı bilen,

· Özgüveni olan,

· Çok yönlü düşünebilen ve sorgulayan,

· Üreten bireyler olmaları hedeflenmektedir.


VİZYONUMUZ

Atatürk ilke ve İnkılapları ışığında, çağdaş bir yaklaşımla,
 
insanlığa ve Türk satrancının gelişmesine katkıda bulunmak
 
ve değer katmak, toplumda lider ve model olacak araştırmacı,
 
 kendine güvenen, sporcular ve bireyler yetişmesinde
 
örnek ve öncü bir Satranç İl Temsilciliği olmaktır.